Najnowsze komunikaty

Opłata za udział w Pielgrzymce

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od miejsca dołączenia do pielgrzymki. Dołączenie w pierwszym (trasa Ciechocinek-Płock) bądź drugim dniu (Płock-Warszawa) wynosi 60zł podczas, gdy w trzecim (trasa Warszawa-Siedlce) bądź czwartym dniu (Siedlce-Św. Góra Grabarka) – 50zł. Jednak w związku z ogromnym przestrzennym zasięgiem samej pielgrzymki oraz specyficznymi uwarunkowaniami wynikającymi z jej charakteru, wszelkie dodatkowe wpłaty ze strony…