Poza zdjęciami (poniżej) znajduje się materiał video z przejazdu III Pielgrzymki Rowerowej.

Jednocześnie zachęcam do obejrzenia materiału video z przejazdy III Pielgrzymki Rowerowej na św. Górę Grabarka.

Uprzedzam, że od 00:48 do 01:58 nikt nie przejeżdża 🙂 można to pominąć 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=sMMlfLuikOA