Pielgrzymka rowerowa do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej wyrusza za:

  • 00 dni
  • 00 godz.
  • 00 min.
  • 00 sek.

Komunikaty

Opłata za udział w Pielgrzymce

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od miejsca dołączenia do pielgrzymki. Dołączenie w pierwszym (trasa Ciechocinek-Płock) bądź drugim dniu (Płock-Warszawa) wynosi 60zł podczas, gdy w trzecim (trasa Warszawa-Siedlce) bądź czwartym dniu (Siedlce-Św. Góra Grabarka) – 50zł. Jednak w związku z ogromnym przestrzennym zasięgiem samej pielgrzymki oraz specyficznymi uwarunkowaniami wynikającymi z jej charakteru, wszelkie dodatkowe wpłaty ze strony…

logo na fb ciechocinek

Zmiana Trasy

UWAGA!!! ZMIANA TRASY NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYB -> PŁOCK. Przejazd z Piotrkowa Tryb. i Łodzi został odwołany, ROZPOCZYNAMY w CIECHOCINKU. Trasa zostaje skrócona do 4 dni, start 14.08.2015: (piątek) Ciechocinek -> (sobota) Płock-> (niedziela) Warszawa -> (poniedziałek) Siedlce -> (dojazd w poniedziałek około 17:00/18:00) św. Góra Grabarka.

photo4

Wydarzenie na facebook :-)

Każdy z nas wie, że portale społecznościowe to przysłowiowa dźwignia promocji, dlatego dzisiaj umieszczono na Facebook „wydarzenie” dotyczące Pielgrzymki, osoby planujące / zdecydowane na udział, zachęcam do deklaracji na portalu 🙂 Link do wydarzenia na facebook

logo

Trasa pielgrzymki

Trasa IV Pielgrzymki Rowerowej na św. Górę Grabarka: (13.08;czwartek) Dzień 1: Piotrków Trybunalski->Łódź (14.08; piątek) Dzień 2: Łódź->Płock (15.08; sobota) Dzień 3: Płock->Warszawa (16.08; niedziela) Dzień 4: Warszawa->Siedlce (17.08; poniedziałek) Dzień 5: Siedlce->św. Góra Grabarka